Статут учнівського самоврядування

Статут учнівського самоврядування

Рівненського ліцею "Лідер"

Учнівський Парламент, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини - учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в ліцеї, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут - основний закон учнівського самоврядування Рівненського ліцею "Лідер".

 

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування - добровільне об’єднання учнів, мета якого - сформувати в дітях почуття господаря ліцею, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття З

Символами учнівського самоврядування ліцею є: Прапор ліцею, Гімн ліцею, Герб, Прапор України.

Стаття 4

Учнівське самоврядування відповідає структурі

Стаття 5

Основні функції та напрямки роботи учнівського самоврядування.

Головними напрямками роботи органів учнівського самоврядування є :

 • сприяння навчально - виховній роботі
 • сприяння науковій роботі
 • сприяння культурно - освітній роботі
 • сприяння спортивно - масовій роботі
 • проведення якісного дозвілля
 • підвищення ініціативності
 • волонтерський рух
 • правозахисна діяльність
 • дисциплінарний контроль
 • екологічна діяльність
 • волонтерська діяльність
 • історико - пошукова діяльність

Стаття 6   

Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:

 • координація дій органів шкільного самоврядування.
 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів.
 • сприяння навчальній науковій та творчій діяльності учнів
 • сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів
 • розгляд скарг, пропозицій та побажань
 • внесення пропозицій
 • вирішення важливих проблем найрізноманітніших спрямувань.
 • всебічна підтримка талановитих учнів
 • підтримка належної дисципліни, контроль відвідування
 • контроль та корекція навчально-виховного процесу.
 • Активізація учнівської ініціативи
 • Підвищення рейтингу навчального закладу
 • Психологічна підтримка

Функції та напрямки роботи можуть змінюватись або доповнюватись згідно потреб, конкретних ситуацій та пропозицій під час роботи учнівського самоврядування.

 

Розділ 2

Права, свободи, обов’язки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в ліцеї має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву до учнівського самоврядування;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган ліцею;
 • брати участь у будь-яких сферах ліцейного життя, ініціювати будь- які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • ставити питання про перебування в ліцеї учня , якщо той своїми діями порушує закони ліцею;
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;
 • не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором ліцею;
 • вимагати, щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в ліцеї;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів ліцею.

Стаття З

Закон “Про захист честі та гідності учня ліцею, викладача і працівника ліцею”

Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння;
 • добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4

Повноваження Президента учнівського самоврядування

Обов’язки Президента:

 • планує і веде засідання Парламенту (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між активом;
 • співпрацює з директором ліцею;
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією ліцею, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в ліцеї.
 • Є лідером!

Стаття 5

Заступник Президента ліцею:

 • призначається Президентом ліцею;
 • є «правою рукою» Президента;
 • за відсутності президента виконує його обов’язки;
 • допомагає президентові виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки президента.

Стаття 6

Повноваження членів старостату

Члени старостату:

 1. Керують роботою комітетів.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.
 3. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
 4. Представляють своїм класом звіти роботи Правління Самоврядування.

 

Розділ З

Напрямки роботи комітетів

Стаття 1

Комітет освіти

 • бореться за якість навчання ліцеїстів , контролює облік відвідування;
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів тощо;
 • контролює ведення учнями щоденників;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси);
 • організовує анкетування учнів з різноманітних питань ліцейного життя.

Стаття 2

Культурно - масовий комітет

 • керує проведенням культурно - масових справ, організацією ліцейних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
 • організовує оформлення ліцею та класних кімнат;
 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 • встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;
 • домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій тощо;
 • бере участь у художньому оформленні ліцею.

Стаття З

Комітет здоров’я та спорту

Робота цього комітету полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова комітету повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени комітету повинні проявляти активність  у  різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

Стаття 4

Комітет інформації

Комітет інформації учнівського самоврядування організовує та здійснює художнє оформлення ліцейного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві ліцейні традиції,інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в ліцеї, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

Стаття 5

Комітет дисципліни та порядку

 • розглядає питання, які стосуються поведінки учнів і етики;
 • контролює наявність форми;
 • здійснює перевірку зовнішнього вигляду учнів;
 • перевіряє чергування учнів по ліцею;
 • здійснює перевірку вологого прибирання в класах.

Стаття 6

Комітет волонтерського руху

Напрямки діяльності загону

 • збір інформації про кризові категорії учнів та їх сімей у межах свого населеного пункту;
 • профілактика наркоманії, СНІДу та венеричних захворювань;
 • розповсюдження знань про права дитини;
 • розповсюдження інформаційних матеріалів профілактичного змісту;
 • надання окремих послуг людям похилого віку, інвалідам, пенсіонерам та іншим категоріям людей, що потребують.

Стаття 7

Вищий орган самоврядування - збори

Вищим органом самоврядування є загальноліцейні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи ліцейного життя

 

Розділ 4
Вибори

Стаття 1

Положення про вибори Президента ліцею

Вибори Президента ліцею:

 • Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;
 • Кандидатура має бути підтверджена не менш як 12-ма підписами представників не менш 2-х класів ліцею.
 • Президент обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора ліцею.
 • Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів ліцею шляхом таємного голосування.
 • Президент обирається терміном не більше ніж на два роки.
 • Право бути обраним має кожен учень 8-11 класів ліцею.
 • Президент приступає до своїх обов’язків з 1 вересня наступного навчального року.

Стаття 2

Права та обов’язки Президента .

Президент є гарантом прав учнів, визначених законами.

Президент призначає організаторів комітетів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу комітетів і старост класів.

Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи сгатут\, і мають за мету благо ліцею.

Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту.

Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів ліцею.

Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття З

Положення про Учнівське Самоврядування

Актив учнівського самоврядування - орган влади ліцеїстів , що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів ліцею.

Кожен клас обирає трьох представників до активу ліцею (8-11 класи).

Актив вирішує питання про порушення законів ліцею і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.

Актив може подати клопотання до адміністрації ліцею про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником ліцею.

Актив організовує і сприяє організації різноманітних ліцейних заходів, направлених на покращення умов життя ліцею.

Староста класу - це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками ліцею законів в межах клас\, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією ліцею.

Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі ліцею.

Статут затверджується Учнівським Парламентом на спільному засіданні нижньої та верхньої палат і директором ліцею.

+38 (0362) 65-18-89 (приймальня)

+38 (0362) 65-18-22 (вахтер)

+38 (0677) 42-74-84 (моб.)

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
lyceum@lider.rv.ua

Всі права захищені © РЛ ЛІДЕР | 2013-2024
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»