ЗНО

  Дорогі  друзі!

 

Що вам побажати на порозі нового життя?..
Перш за все: цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла!
Не робіть нікому зла і кривди, за добро добром спішіть віддать!
Не чиніть ще зради Батьківщині: на чужині щастя не зазнать!
Не забудьте мову калинову, пам’ятайте мамині пісні!
Згадуйте хоч інколи про школу: тут лишились роки золоті!
Не цурайтесь праці ніякої, бо краса людини лиш в труді!
Дбайте про добробут України: хай же стане щастя на землі!
Хай щастить Вам завжди і у всьому, не зазнайте горя і біди!
Майте друзів вірних у дорозі: з ними легше по житті іти!

 

Інформація щодо моделі вступу в 2024 році

 

 

 

Інформація про національний мультипредметний тест 2024

        Завдання національного мультипредметного тесту укладатимуться відповідно до характеристик предметних тестів, що затверджені Українським центром оцінювання якості освіти. 

        Характеристиками мультитесту визначені форми тестових завдань, час на їх виконання, схеми нарахування балів за завдання та розподіл завдань тестів.

        У 2024 році іспит містить чотири блоки завдань з чотирьох предметів: три обов’язкові – українська мова, математика та історія України, і один за вибором вступника: українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

        Загальна кількість завдань мультипредметного тесту різниться у різних предметних частинах, на виконання всього тесту вступникам буде відведено 240 хвилин – по 120 хвилин на два блоки з перервою між ними у 20 хвилин.

        До першого блоку входять тести з української мови та математики, до другого блоку, який учасники НМТ складатимуть після перерви, входять історія України та предмет за вибором учасника.

        Завдання НМТ відповідатимуть змісту чинних програм ЗНО з усіх предметів і будуть аналогічними до раніше використовуваних завдань у ЗНО.

        Завдань з відкритою формою відповіді, наприклад, написання власного висловлення в блоці з української мови, чи аудіювання у блоці з іноземної мови в національному мультитесті не буде.

        Завдання будуть оцінені відповідно до схеми нарахування балів, що затверджена Українським центром оцінювання якості освіти. За виконання завдань з кожного предметного блоку учасник мультитесту отримає окремий результат у тестових балах.

        Максимальна кількість балів з української мови та української літератури складатиме 45 балів, з математики, фізики, іноземної мови – 32 бали, історії України – 54 бали, біології та географії – 46 балів, хімії – 40 балів.

       Для вступу до закладів вищої освіти результат з кожного предмета у тестових балах буде переведено в шкалу 100–200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 балів буде достатньо набрати 15% правильних відповідей на завдання з кожного предмета.

       Зокрема, з української мови, української літератури, географії та біології вступник має набрати мінімум 7 балів, з математики, фізики, іноземної мови – 5 балів, з хімії – 6 балів, з історії України – 8 балів.

       Для переведення тестових балів у шкалу рейтингових балів використовуються таблиці переведення, затверджені Міністерством освіти і науки, які містить Порядок прийому до закладів вищої освіти.

Структура тесту НМТ з української мови

Усього в блоці НМТ з української мови буде 30 завдань, з-поміж яких:

   • 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів;
   • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

У цьому блоці не буде завдань, які передбачають надання письмової відповіді (власне висловлення).

Структура тесту НМТ з математики

Усього в блоці НМТ з математики буде 22 завдання, з-поміж яких:

   • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів;
   • 3 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари»);
   • 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

У блоці НМТ з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Структура тесту НМТ з історії України

 Усього в блоці НМТ з історії України буде 30 завдань, з-поміж яких:

    • 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
    • 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);
    • 3 завдання на встановлення послідовності ( потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій);
    • 3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Тест міститиме завдання про історичний період «Друга половина XVI ст. – початок XXI ст.

Структура тесту НМТ з іноземної мови

Усього в блоці НМТ з англійської, німецької, французької та іспанської мови буде 32 завдання, з-поміж яких:

     • 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
     • 11 завдань на встановлення відповідності;
     • 16 завдань на заповнення пропусків у тексті.

Тест не міститиме завдань з аудіювання та завдань для надання письмової розгорнутої відповіді.

Структура тесту НМТ з української літератури

Усього в блоці НМТ з української літератури буде 30 завдань, з-поміж яких:

      • 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів;
      • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

Структура тесту НМТ з географії

Усього в блоці НМТ з географії буде 30 завдань, з-поміж яких:

       • 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
       • 6 завдань з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів;
       • 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Структура тесту НМТ з біології

Усього в блоці НМТ з біології буде 30 завдань, з-поміж яких:

        • 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
        • 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);
        • 2 завдання з вибором 3 відповідей із 3 груп запропонованих варіантів.

Структура тесту НМТ з хімії

Усього в блоці НМТ з хімії буде 30 завдань, з-поміж яких:

         • 22 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
         • 2 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари»);
         • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Структура тесту НМТ з фізики

Усього в блоці НМТ з фізики буде 20 завдань, з-поміж яких:

         • 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
         • 2 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);
         • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Детальніше про предметні складові НМТ:

         • українська мова;
         • математика;
         • історія України;
         • англійська мова;
         • німецька мова;
         • французька мова;
         • іспанська мова;
         • українська література;
         • географія;
         • біологія;
         • хімія;
         • фізика.

З метою дистанційної підготовки до тестування учасники НМТ можуть використовувати сайт ЗНО онлайн, на якому представлені всі завдання тестів, що були запропоновані абітурієнтам з часів запровадження незалежного тестування, а також демонстраційні версії національного мультитесту з усіх предметів.

Структура мультитесту у 2024 році буде подібною до структури тестів у 2023 році, тому демоверсії предметних тестів, які оприлюднювались минулоріч, залишаються актуальними. Майбутні учасники мультитесту можуть пройти демоверсії предметних блоків НМТ онлайн:

           • українська мова;
           • математика;
           • історія України;
           • англійська мова;
           • німецька мова;
           • французька мова;
           • іспанська мова;
           • фізика;
           • біологія;
           • хімія.

 

Як надолужити освітні втрати?

 

 

Через війну деякі учні вимушено пропускають навчальні заняття, не можуть повноцінно брати участь в окремих видах діяльності, які пропонує вчитель на уроках.

 

Очевидно, так з’являються прогалини в опануванні навчального матеріалу. Якщо ці проблеми не виявляти вчасно і не долати їх, вони як снігова куля збільшуються, спричиняють відставання, призводять до зниження навчальної мотивації. Запобігти освітнім втратам можна, використовуючи діагностичні матеріали, які нещодавно було розміщено на Всеукраїнській школі онлайн (ВШО).

 

Наразі доступні діагностичні тести з математики й української мови для учнів 5, 7 та 9 класів. Тестування складаються із двох блоків – первинного та вторинного. Первинне учням варто пройти, щоб з’ясувати, які є прогалини з тих чи тих тем. Після проходження тесту учень не тільки отримає загальний результат, але й перелік тем, де були допущені помилки, а також матеріали для опрацювання, які допоможуть розібратися у цих темах. Усі запропоновані в звіті відеофрагменти, завдання варто опрацювати, а потім пройти вторинне діагностування, щоб переконатися в тому, що ситуація із опануванням теми покращилася. Якщо ж ні, можна буде знову попрацювати із рекомендованими джерелами інформації, попросити вчителя пояснити певні поняття.

 

Варто зазначити, що вчитель, чиї учні працюють на ВШО, може запропонувати учням усього класу виконати завдання діагностичного тестування, отримати звіт про успішність своїх учнів, щоб потім вчасно й ефективно допомогти надолужити матеріал.

 

 

Діагностичні інструменти розроблені в межах ініціативи «Збереження доступу до шкільної освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). Цей проєкт є програмою міжнародної технічної допомоги, що реалізує компанія «Alinea International» та фінансує Уряд Канади. Експерти Українського і Львівського регіонального центрів оцінювання якості освіти також долучалися до розроблення тестів.

 

Тож, якщо ви – практивний учитель, який хоче якнайкраще зрозуміти, де в учнів є прогалини, або ж тато / мама, хто зацікавлений / зацікавлена в якості освіті, попросіть дитину пройти діагностичний тест на платформі ВШО у розділі «Курси», вибравши потрібний клас.

 

Готуємось до ЗНО

 

Використання методiв онлайн пiдготовки до зовнiшнього незалежного оцiнювання(ЗНО) є ефективним iнструментом самостiйної роботи учнiв, яка пiдвищує якiсть проходження тестiв. можливостi онлайн пiдготовки пiдвищують ефективнiсть проходження учнями ЗНО. Пропонуємо Вам перевiрити вашi знання, пройшовши онлайн тестування з навчальних предметiв:

 

  

Додатково:

 

 

Поради учням, які збираються проходити ЗНО:

 

Загальні

 

 1. Останній рік у школі – найважчий, всі це розуміють, але частіше на словах, ніж на ділі. Діло починається в кращому випадку за кілька місяців, в гіршому – тижнів. Хочу – не хочу, але є таке слово "треба". ЗНО – це треба: готуватись, здавати. Починай вже.
 2. Живи з новинами ЗНО. Раз в тиждень-другий перелистуй новини про тестування на освітніх порталах. Це вбереже від неприємних несподіванок. ЗНО-2016 обіцяє мати декілька таких. Нехай краще вони будуть своєчасними та приємними.
 3. ЗНО – пріоритет. Фільтруй всі завдання в школі так, щоб не витрачати надмірного часу на непотрібні для вступу предмети. Зосередься на важливих для тебе. Вага атестату на сьогодні – 60 балів. Порівняно з максимальною вагою, приміром, трьох предметів – це лише десята частина. Вміння правильно ставити пріоритети приносить в житті гарні плоди його власнику.
 4. Як готуватись? Скільки? З ким? Важливі питання і дуже об’ємні. Відповіді шукай в процесі роботи. Твій рівень знань, оточення та наявність мотивації розставить все по місцях. Підготовка - на курсах, вдома, з репетитором - покаже слабкі та сильні сторони. Крім того, знання – це одне, на ЗНО потрібно ще й інше: максимальна увага, вміння контролювати час, швидка логіка та гарна пам'ять.

 

Конкретні поради

 

 1. Реєструйся на ПЗНО та ЗНО вчасно і правильно. Перевір все, відправ і отримай підтвердження з інформацією, яка відповідає дійсності. Це вже буде третина справи.
 2. Потоваришуй з офіційним сайтом УЦОЯО - testportal.gov.ua. Він – твій путівник і помічник у загальних та технічних питаннях. А також збережи у закладинках свою інформаційну сторінку testportal.gov.ua/infopages , там теж у певний час буде з’являтись вся необхідна інформація.
 3. Орієнтовно за три тижні до дати першого предмету ЗНО ти отримаєш запрошення-перепустку з адресами пунктів тестування. (Її також можна роздрукувати зі своєї інформаційної сторінки). Взимку або на початку весни не варто «кіпішувати» - «де я буду здавати ЗНО?».
 4. Наголошу на необхідності потрапити до пункту тестування завчасно. Оскільки в більшості випадків потрібно «добиратись», доберись до свого хоча б за півгодини до початку тестування, адже за 10 хвилин уже нікого не пускають. Так в тебе буде час віддихатись, залишити в спокої у спеціально відведеному місці свої речі, освоїтись в класі, налаштуватись, послухати інструкторів. Частенько вони розказують кумедні ситуації, для розрядження напруженої атмосфери.
 5. Забудь на тих 2+ години про свій телефон. Вимкни!, залиш, там, де скажуть. Я стала свідком випадку, коли хлопчина телефон вимкнув, однак залишив у кишені. Звичайно, металодетектор повідомив про це «приємним» писком. Хлопець був на межі: «Я ж його вимкнув!» Комісія, яка прийшла з охоронцем перевіряти та ставити печатки на сертифікатах, запитала у всіх присутніх, чи він нам не заважав і чи ми не проти, щоб він продовжував, і тільки після нашої позитивної для учня відповіді всі продовжили працювати з тестами. Йому пощастило, а чи пощастить тобі в такій ситуації? Хто зна.
 6. Залишати пункт тестування до здачі своїх бланків – НЕ МОЖНА. Теж був випадок: учениця попросилась вийти, і вирішила піти подихати свіжим повітрям. На жаль, повернутись, щоб продовжити, вже не змогла.
 7. Правила є правила. Їх треба виконувати, інакше статус «студент» відкладеться ще на рік. Не буду повторювати, вони є тут.

 

Безпосередньо про тести

 

 1. Час. Його вистачає, якщо не засиджуватись над одним завданням. Не знаєш – пропусти. Не маєш потім часу на роздуми – відкинь однозначно хибні відповіді (на твою думку) та вибирай ту, яка є найбільш імовірно правильною.
 2. Перевірка відповідей – важкий етап через вагання. Якщо вагаєшся між двома варіантами відповіді, вибирай той, який першим здався правильним. Вагання часто веде до помилок. Як кажуть, перше враження – найправильніше. От і перша відповідь – найправильніша.
 3. Твір. Оскільки тестування з української мови та літератури здають практично всі, писати завдання з розгорнутою відповіддю доведеться й тобі. Не всі є письменниками, але можна вивчити хоча б основні правила правопису, щоб була впевненість у тому, що пишеш (невпевнений – не пиши або перефразуй думку). Всі можуть потренуватись вдома: написати кілька творів, попросити когось перевірити, і спільно виробити свою стратегію перетворення хмари думок в гарну письмову роботу. Користуйся шаблонами, зроби зо два своїх і речення будуть швидше писатись, і бали вищі отримуватись.
 4. Не бійся робити виправлення у бланках відповідей. Але лише!!! тоді, коли впевнений – це треба зробити (бо згадав, перерахував, дочитав). Пам’ятай про пункт №2. Під час вагання перша вибрана відповідь зазвичай найправильніша.
 5. Деталі. Все тестування побудоване на нюансах, винятках і дрібницях різних тем: дати, історичні діячі, письменники, герої, художні твори, сюжети, міста, формули, терміни, географічні назви… Готуючись, треба вчити деталі, записувати, робити конспекти, таблиці, схеми. А далі – повторювати до дірок. Пам'ять – це такий розумний пристрій в голові, який швидко фільтрує потрібне і викидає в «корзину» (як у комп’ютері) все неважливе. З «корзини» можна дістати, якщо повторювати. А якщо не повторювати, може натиснутись Shift + Delete, безповоротно, тоді або пропало, або знову вчити.
 6. Тести. Не недооцінюйте важливість тренувальних тестів. З підручниками працювати - це одне, з тестами - зовсім інше, вони формують навички "швидкої відповіді" та "раціонального використання часу".

 

Успіхів всім! Не бійтесь іспитів, а загартовуйтесь ними!

+38 (0362) 65-18-89 (приймальня)

+38 (0362) 65-18-22 (вахтер)

+38 (0677) 42-74-84 (моб.)

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
lyceum@lider.rv.ua

Всі права захищені © РЛ ЛІДЕР | 2013-2024
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»