Психологічні поради батькам

 

Зовнішнє незалежне оцінювання!

 

Як підтримати свою дитину - психологічні поради батькам

Тest у перекладі з англійської означає «перевірка». Тести як засіб оцінювання в навчальних закладах вперше почали використовувати у Великобританії ще 1864 року. Від інших методів і прийомів оцінювання тестування відрізняється більшою об’єктивністю, сприяє дотриманню єдиних вимог, усуває випадковість під час оцінювання знань.

Зовнішнє незалежне тестування слід розглядати як інструмент підсумкової оцінки, який дає змогу вищим навчальний закла¬дам приймати її за об’єктивну. Вони мусять взяти її до уваги. Сподіваємося, що вступна кампанія буде прозорою, і, найголовніше, всі абітурієнти матимуть рівні шанси при вступі до Вишів.

У пресі з’являється чимало інформації, що тестові завдання важкі для випускників і за такий проміжок часу майже неможливо не розгубитись і згадати великий обсяг ін-формації. Але вікова психологія заперечує Такі побоювання. Пізнавальні процеси у цьо¬му віці розвинуті вже достатньо. Зокрема, учні вміють:

 • працювати зосереджено;
 • згадувати те, що потрібно для відповіді на запитання;
 • узагальнювати та диференціювати;
 • міркувати та робити висновки.

Безумовно, обсяг знань із предмета важливий. Саме знання є запорукою високої оцінки. Однак і психологічна готовність впливає теж.

Чимало учнів хотіли би бути краще психологічно готовими до ситуацій, Коли тіло починає тремтіти, думки вилітають із голови, хвилювання переборює всі інші емоції. Вміння опанувати, керувати своїми почуттями в ситуації стресу, не розгубитися у важку хвилину не завадить нікому. Як можуть допомоги! батьки у кращій підготовці до ЗНО? Звісно, сидіти і разом з дитиною повторювати навчальний матеріал — це зайве. А от допомогти психологічно налаштуватись на іспит, розрадити, заспокоїти — це вам до снаги.

Пам'ятайте основні пра¬вила психологічної під¬тримки, які є особливо важливими в період підго¬товки до іспиту:

 • Приділіть дитині увагу (ці¬кавтеся її настроєм, станом здоров'я, проявляйте турботу про її потреби).
 • Забезпечте Вашій дитині місце для роботи, прослід¬куйте, щоб ніхто із домашніх їй не заважав.
 • Контролюйте режим підго¬товки випускника, не допу¬скайте перевантажень, пояснюйте, що необхідно ро¬бити перерви, змінювати види занять.
 • Ранкова зарядка, спорт, про¬гулянки не повинні бути ви¬ключеними із щоденного графіку під час підготовки до написання тестів.
 • Зверніть увагу на харчу¬вання дитини. Подбайте, щоб вдома була поживна і різнома-нітна їжа, що забезпечить зба¬лансований комплекс вітамінів.Пам’ятайте, що такі продукти, як риба, сир, горіхи, курага тощо стимулюють ро¬боту головного мозку.
 • Залиште для дитини на пе¬ріод іспитів мінімальний пере¬лік домашніх обов'язків, давайте їй зрозуміти, що обері¬гаєте її.
 • Допоможіть дитині розподілити час підготовки відповідно до певних тем. Дуже важливо для дитини навчитися робити певні схематичні нотатки, візу¬ально впорядковувати мате¬ріал. Основні формули, положення можна виписати на листочки і повісити у різних куточках вашої домівки.
 • Придбайте різноманітні тре¬нінгові матеріали щодо підго¬товки до тестування (збірники тестів). Велике значення має щоденне тренування дитини практично працювати із те¬стами.
 • Виражайте готовність допо¬могти і допомагайте в різних питаннях підготовки.
 • Розказуйте про свій досвід проходження іспитів, де це до¬речно. Розкажіть, що ви відчу¬вали перед іспитами. Водночас, не видавайте свого хвилю¬вання перед днем написання тестів й не переносьте тим самим своє хвилювання на ди¬тину.
 • Прагніть виражати упевне¬ність в силах, не лякайте про¬валом. Не переживайте за кількість балів, які дитина отримає після тестування. Ди¬тина повинна знати, що кіль-кість балів не завжди остаточний і кінцевий вимір її можливостей.
 • Дайте дитині напередодні тестування можливість повно¬цінно відпочити і добре виспа¬тися та пам'ятайте - найголовніше понизити на¬пругу й тривожність дитини і забезпечити відповідні умови для занять.
 • Вірте у свою дитину, її здібності, знання. Дайте їй відчути, що ви її любите, розумієте і підтримаєте у будь-яких ситуаціях.

Успішне складання ЗНО — свято не тільки для дитини, але й для всієї родини. Не сприймайте відмінний результат як належний і єдиний можливий, у будь-якому разі порадійте з дитиною.

Незадовільний результат — це не трагедія, це досвід. Не махайте приречено руками, не вішайте ярлика «нездара» на свою дитину. Обговоріть те, що трапилося, і врахуйте цей досвід. По суті, наші діти, не просто складають іспити з навчальних предметів, вони вчаться долати труднощі. Ця форма перевірки знань є випробуванням характеру, сили волі, уміння потрібної миті проявити себе, показати свої досягнення в певній галузі, уміння не розгубитися, упоратися із хвилюванням — цього неодмінно треба вчити та вчитися.

Вірте у свою дитину, її здібності, знання. Дайте їй відчути, що ви її любите, розумієте і підтримаєте у будь-яких ситуаціях!

+38 (0362) 65-18-89 (приймальня)

+38 (0362) 65-18-22 (вахтер)

+38 (0677) 42-74-84 (моб.)

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
lyceum@lider.rv.ua

Всі права захищені © РЛ ЛІДЕР | 2013-2024
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»